വാരഫലം


മേടം
ചുറ്റുപാടുകളുമായി കൂടുതല്‍ ഇടപഴകും. മാതൃ ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ചെയ്‌തുതീര്‍ക്കും. സ്ത്രീകള്‍ക്ക്‌ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകും..... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇടവം
സാമ്പത്തികമായി പുരോഗമിക്കും. കലാരംഗത്ത്‌ അപമാനം. രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ക്ക്‌ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. കേസുകള്‍ അനുകൂലമാകും. ഉദ്യോഗസംബന്‌ധമായി വിവാദം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാസംബന്‌ധമായ.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മിഥുനം
കടബാധ്യതകള്‍ ഒഴിവാകും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ തടസ്സം. പ്രേമബന്‌ധം ദൃഢമാകും. കാര്‍ഷികരംഗത്ത്‌ ധനാഭിവൃദ്ധിക്ക്‌ യോഗം. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കലാരംഗത്ത്‌ കൂടുതല്‍ അംഗീകാരത്തിന്‌ യോഗം. ഭൂമിസംബന്‌ധമായ.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കര്‍ക്കടകം
വിവാഹതടസ്സം മാറും. മാതൃസ്വത്ത്‌ അനുഭവത്തില്‍ വരും. ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏല്‍ക്കേണ്ടിവരും. കായികമത്സരത്തില്‍ പരാജയത്തിന്‌ യോഗം. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവയ്ക്ക്‌ യോഗം. സാഹിത്യരംഗത്ത്‌ ശ്രദ്ധേയമായ.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ചിങ്ങം
വാഹനലാഭം. കേസുകള്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലാകും. മത്സരരംഗത്ത്‌ വിജയസാധ്യത. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. അപ്രതീക്ഷിതമായ അംഗീകാരം. സഹോദരരില്‍നിന്ന്‌ അപമാനം. പ്രൊമോഷന്‍, അനുയോജ്യമായ സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവയ്ക്ക്‌ യോഗം. ആത്‌മീയമേഖലയില്‍.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കന്നി
ദാമ്പത്യകലഹം ശമിക്കും. സന്താനഭാഗ്യം. പ്രേമബന്‌ധം ശക്തമാകും. തൊഴില്‍രംഗത്ത്‌ സ്ഥിരതയും ഉന്നതിയും ഉണ്ടാകും. രാഷ്‌ട്രീയമേഖലയില്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക്‌ യോഗം. ഭൂമിസംബന്‌ധമായ കേസുകളില്‍ അ൹കൂലമായ തീരുമാനം. മാതാവിന്‌.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

തുലാം
മുന്‍കാല ചെയ്തികള്‍ പലതും വിപരീതമായി ഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്‌. ആഭരണം, വസ്ത്രം എന്നിവ ലഭിക്കാന്‍ യോഗമുണ്ട്‌. വിവാഹതടസ്സം മാറും. യാത്രാദുരിതം ശമിക്കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. രാഷ്‌ട്രീയരംഗത്തെ.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൃശ്ചികം
പ്രമുഖരില്‍നിന്ന്‌ അംഗീകാരം. തൊഴില്‍രംഗത്ത്‌ കലഹം. രോഗങ്ങള്‍ കുറയും. കടബാധ്യത പരിഹരിക്കപ്പെടും. കടം കൊടുത്ത തുക തിരികെ ലഭിക്കും. വിശിഷ്‌ടമായ സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. കേസുകളില്‍ പ്രതികൂലഫലം. കേസ്‌ സംബന്ധമായി.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ധനു
പൂര്‍വികസ്വത്തിനായി ശക്തമായ കലഹം ഉണ്ടാകും. വാഹനസംബന്‌ധമായി കേസുകള്‍ ഉണ്ടാകും. ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പുരോഗതി. ഭൂമിസംബന്‌ധമായ കച്ചവടം കൂടുതല്‍ ഗുണകരമാകും. രാഷ്‌ട്രീയരംഗത്തെ അപമാനം മാറും. ഉപകാരം ചെയ്തവര്‍ക്ക്‌.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മകരം
അനാവശ്യ വിവാദത്തില്‍ ചെന്നുപെടും. രോഗം വര്‍ദ്ധിക്കും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത്‌ പ്രതിസന്‌ധി. വിദ്യാ തടസ്സം മാറും. പ്രേമം കലഹത്തില്‍ അവസാനിക്കും. പൂര്‍വിക സ്വത്ത്‌ അനായാസം ലഭിക്കും. ഗുരു ജനങ്ങളുടെ അപ്രീതിക്ക്‌.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കുംഭം
ഏത്‌ കാര്യങ്ങളിലും കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുമെങ്കിലും വേണ്ടത്ര വിജയമുണ്ടാവില്ല. പഠന വിഷയങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത കാട്ടും. മുന്‍കോപം ശീലമാക്കരുത്‌. ഉപദേശങ്ങളെ ചെവിക്കൊള്ളുന്നത്‌ നന്ന്‌. യന്ത്ര സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മീനം
സഹോദരങ്ങളുമായി പിണങ്ങാനിടവരും.വാഹനങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യമായ ചിന്തകളാല്‍ വിഷമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത. പഴയ്‌ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ സാധ്യത. യാത്രാക്‌ളേശം കൊണ്ട്‌ ബുദ്ധിമുട്ടും..... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക