സ്ത്രീ

ഇനി കരയാതെ ഉള്ളി അരിയാം !

ശനി, 8 ഡിസം‌ബര്‍ 2018