വാരഫലം

മകരം
ഏത്‌ കാര്യങ്ങളിലും കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുമെങ്കിലും വേണ്ടത്ര വിജയമുണ്ടാവില്ല. പഠന വിഷയങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത കാട്ടും. മുന്‍ കോപം ശീലമാക്കരുത്‌. ഉപദേശങ്ങളെ ചെവിക്കൊള്ളുന്നത്‌ നന്ന്‌. യന്ത്രസാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താനാവും. കൃഷിയില്‍ മെച്ചമുണ്ടായേക്കും. ദൈവിക കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതലായി ഇടപഴകാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തും. തൊഴില്‍രംഗത്തെ കലഹം പരിഹരിക്കപ്പെടും. യാത്രാക്‌ളേശം കൊണ്ട്‌ ബുദ്ധിമുട്ടും. സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന്‌ സഹായം ലഭിക്കും.