ഇത്തവണ ഓണം എന്ന്? തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് അവധി !

ബുധന്‍, 21 ജൂലൈ 2021 (12:47 IST)
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഇത്തവണ ഓണം വരുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസം അവധിയും ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 13 നാണ് ഇത്തവണ അത്തം. ഓഗസ്റ്റ് 21 ശനിയാഴ്ചയാണ് തിരുവോണം. ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ഒന്നാം ഓണം. ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് മൂന്നാം ഓണവും ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് നാലാം ഓണവും ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസം പൊതു അവധിയാണ്. ഞായറാഴ്ച അടക്കമാണ് ഈ അഞ്ച് അവധി. ഓഗസ്റ്റ് 19 വ്യാഴാഴ്ച മുഹറം ആണ്. ഓഗസ്റ്റ് 19, 20, 21, 22, 23 തിയതികളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധിയായിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതല്‍ 22 വരെ ഓണം പ്രമാണിച്ചുള്ള അവധിയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 23 നാലാം ഓണത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തിയും വരുന്നത്. അന്നും ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധിയായിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 22 മൂന്നാം ഓണം ഞായറാഴ്ചയാണ് വരുന്നത്. 
 

വെബ്ദുനിയ വായിക്കുക

അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍