വാര്‍ത്ത

കൊവിഡ്: മരണസംഖ്യ 10ലക്ഷത്തിലേക്ക്

ചൊവ്വ, 22 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2020