സിനിമാ വാര്‍ത്ത

നടൻ പവൻ കല്യാണിന് കൊവിഡ്

വെള്ളി, 16 ഏപ്രില്‍ 2021